254 Street Avenue, Los Angeles, LA 2415 US.
Mon - sunday : 24/7 all day of week
Close
8 800 256 55 87
Mon - sunday : 24/7 all day of week

Inside Bar là một thanh hoặc một loạt các thanh nằm hoàn toàn trong phạm vi của thanh phía trước, tức là nó có mức cao thấp hơn và thấp hơn so với thanh ngay trước nó (một số nhà giao dịch sử dụng...

Read more

Pin Bar có lẽ nên được gọi là “King Pin”, bởi vì nó có thể được coi là “Vua” của các thiết lập hành động giá nhờ khả năng cung cấp các điểm vào có xác suất cao trong các thị trường có xu hướng...

Read more