254 Street Avenue, Los Angeles, LA 2415 US.
Mon - sunday : 24/7 all day of week
Close
8 800 256 55 87
Mon - sunday : 24/7 all day of week
Phần 5: Phân tích kỹ thuật và đầu cơ chuyên nghiệp

Khái niệm giao dịch Giao dịch Ngoại hối Chuyên nghiệp là nghệ thuật sử dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng để kiếm lợi nhuận. Sử dụng Biểu đồ giá, trọng tâm...

Read more
Phần 4: Điều gì ảnh hưởng đến giá ngoại hối?

Cung và cầu Cung và cầu thúc đẩy thị trường Forex Thị trường ngoại hối forex, cũng giống như mọi thị trường khác trên thế giới, được thúc đẩy bởi cung và cầu. Nắm bắt tốt về cung và cầu sẽ tạo nên...

Read more
Phần 3: lot Forex, Loại lệnh và Tính lãi & lỗ

Forex Lots (hợp đồng) Trong Forex, các vị trí được báo giá theo nghĩa ‘lô’, trong giao dịch tương lai bạn có thể đã nghe nói về ‘hợp đồng’, tốt, lô có thể được coi là...

Read more