Chia sẻ tin này:

Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 22-25 tháng 3 năm 2021

Đặt lệnh: Mua/Long $
9 tháng trước
Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 22-25 tháng 3 năm 2021, PT Khác, PT VPA, Hồ Chí Minh

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Short/Sell Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

XAU/USD – Gold (Vàng)

Hành động giá: Giá đã tăng cao hơn một thời gian ngắn từ tín hiệu Bullish Pin Bar gần đây đã hình thành vào giữa tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này cũng như không đề cập đến nó vào thời điểm hình thành.)

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui tháp hơn và sau khi tín hiệu mua hành động giá trên biểu đồ ngày, h4, h1 ngay trên vùng hỗ trợ ngắn hạn $1853-$1877

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

EURUSD – SPOT

Hành động giá: Tín hiệu Bearish Pin Bar gần đây đã thất bại (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này)

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét bán trên mức thoias lui cao hơn sau tín hiệu hành động giá trong vùng kháng cự ngắn hạn 1.1120 – 1.1128

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPUSD – SPOT

Hành động giá: Giá đã hình thành mô hình inside bar và cuối tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch mô hình này vì nó đã hình thành ngay dưới vùng kháng cự ngắn hạn và chống lại xu hướng giảm giá ngắn hạn gần đây)

Tín hiệu Bearish Tails bar gần đây đã thất bại

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét bán trên mức thoái lưu cao hơn và sau khi có tín hiệu hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự ngắn hnagj 1.327-1.335

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPUSD Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPJPY – SPOT

Hành động giá: có một vùng kháng cự quan trọng tại 157.7-158.2

Ý tưởng: đứng ngoài đợi hành động giá phát triển thêm

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

USDJPY – CHỐT

Hành động giá: giá đã tăng cao hơn một thời gian ngắn từ mô hình insidebar gần đây vào cuối tuần trước

giá di chuyển cao hơn một chút so với tín hiệu bulish pinbar gần đây đã hình thành vào đầu tuần này

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và sau khi có tín hiệu mua hành động giá trong vùng hỗ trợ ngắn hạn 115.7-116.4

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay USDJPY thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

AUDUSD – SPOT

Hành động giá: thiết lập multi bar fakey gần đây, không thành công

tín hiệu thanh đuôi giảm giá trước đó vẫn hoạt động

Ý tưởng: đứng ngoài đợi hành động giá phát triển thêm

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot AUDUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

NZD/USD – SPOT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot NZD/USD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Hành động giá:

Ý tưởng: chúng tôi đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và sau khi có tín hiệu hành động giá trong vùng hỗ trợ ngắn hạn $88.8-$95.8

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 200 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 200 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

S & P 500 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 500 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DAX 30 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch 30 DAX CASH thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Chia sẻ tin này:

EUR/USD khác tại Hồ Chí Minh