Chia sẻ tin này:

Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 26 tháng 8 năm 2021

Đặt lệnh: Bán/Sell $
1 năm trước
Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 26 tháng 8 năm 2021, Trenline, PT VPA, Hồ Chí Minh

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Quần ngắn Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

XAU/USD – Gold (Vàng)

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Khu vực trước sự kiện ở mức kháng cự $ 1835 (Thiết lập giảm giá Fakey + Pin Bar)

Ý tưởng: Chúng tôi đang xem xét giao dịch short trên một mức thoái lui cao hơn hoặc ngay dưới ngưỡng kháng cự $ 1835, lý tưởng là sau khi tín hiệu bán hành động giá vào khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

EURUSD – SPOT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Pin Bar giảm

Ý tưởng: Cân nhắc bán trên mức thoái lui cao hơn trong khi dưới ngưỡng kháng cự 1.1907. Khu vực sự kiện gần đây (Pin Bar giảm trước đó) chỉ nằm dưới 1.1907.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPUSD – SPOT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Không có hành động giá nào gần đây để lưu ý. Phạm vi giao dịch tồn tại giữa ngưỡng kháng cự 1.4000 và hỗ trợ 1.3570. Sẽ có những cơ hội giao dịch tiềm năng xung quanh các cạnh của phạm vi này cho đến khi nó bị phá vỡ trên cơ sở đóng cửa.

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPUSD Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPJPY – SPOT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Phạm vi giao dịch giữa mức hỗ trợ 148,55 và mức kháng cự 153,40. Khu vực sự kiện trước (Pin Bar tăng) ở mức hỗ trợ 148,55.

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

USDJPY – CHỐT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: 2 tín hiệu Pin Bar giảm giá hình thành liên tiếp (mẫu kết hợp Pin Bar + Inside Bar). 110,70 kháng cự chứa giá.

Ý tưởng: Chúng tôi đang xem xét giao dịch thiết lập kết hợp Pin Bar giảm giá + Inside Bar.
Hoặc
Chúng tôi đang xem xét bán trên mức thoái lui cao hơn trong khi giá vẫn dưới ngưỡng kháng cự trên 110,70.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay USDJPY thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

AUDUSD – SPOT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá:

Ý tưởng: Cân nhắc bán trên mức thoái lui cao hơn trong khi giá vẫn dưới ngưỡng kháng cự 0,7410. Khu vực sự kiện gần đây (thanh ghim giảm giá trước + thiết lập kết hợp thanh bên trong), chỉ nằm dưới 0,7410.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot AUDUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

NZD/USD – SPOT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot NZD/USD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Một số Thanh ghim Bullish đã thất bại khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ $ 65,00, kích hoạt một xu hướng giảm giá ngắn hạn. Mức kháng cự gần đó hiện ở mức cao nhất gần đây nhất xung quanh $ 69,70

Ý tưởng: Xem xét bán khống trên mức thoái lui cao hơn, ở mức kháng cự ngay dưới $ 69,70 của chúng tôi, lý tưởng nhất là sau khi tín hiệu bán hành động giá trên khung thời gian biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 200 – TIỀN MẶT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Giá tăng nhẹ từ tín hiệu Pin Bar tăng giá hình thành ngay tại vùng hỗ trợ 7380 đến 7400 đã đề cập trước đó (Khu vực sự kiện).

Ý tưởng: Một lần nữa, chúng tôi đang xem xét việc chờ đợi mức thoái lui thấp hơn của giá + tín hiệu mua hành động giá trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, tại hoặc xung quanh vùng hỗ trợ 7380 đến 7400.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 200 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 500 – TIỀN MẶT

Biểu đồ nến ngày

Hành động giá: Giá tăng từ tín hiệu Pin Bar tăng giá hình thành trong vùng hỗ trợ 4388 và 4425 đã đề cập trước đó (Khu vực sự kiện).

Ý tưởng: Chúng tôi một lần nữa đang xem xét việc chờ đợi một mức thoái lui thấp hơn trong giá + tín hiệu mua hành động giá trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, tại hoặc xung quanh vùng hỗ trợ 4388 đến 4425.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 500 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

DAX 30 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch 30 DAX CASH thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Chia sẻ tin này:

USD/JPY khác tại Hồ Chí Minh