Chia sẻ tin này:

Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021

Đặt lệnh: Bán/Sell $
1 năm trước
Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, volume, PT VPA, Hồ Chí Minh

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Short/Sell Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

XAU/USD – Gold (Vàng)

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá: 

Một mô hình inside bar đã hình thành ngày hôm qua (giá có thể giảm thêm từ đây).

Trước đó, tín hiệu Pin Bar giảm giá chỉ dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn $ 1800.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự ngắn hạn $ 1800

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

EURUSD – SPOT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá: Đi ngang trong khoảng từ 1.1700 đến 1.1900 vẫn tồn tại. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới 1,1700 sẽ mở ra cơ hội cho giá thấp hơn.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 1.1900.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPUSD – SPOT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá: Đi ngang trong khoảng từ 1,3915 đến 1,3570 vẫn tồn tại. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới 1,3570 sẽ mở ra cơ hội cho giá thấp hơn.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 1,3915.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPUSD Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPJPY – SPOT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Thiết lập Fakey trước giảm giá nằm ngay dưới ngưỡng kháng cự 153,40 (khu vực sự kiện)

Đi ngang dao động trong khoảng 153,40 đến 148,50 vẫn tồn tại.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 153,40.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

USDJPY – CHỐT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Đi ngang trong khoảng từ 110,70 đến 109,00 vẫn tồn tại. Có một mức kháng cự dài hạn đáng kể ở mức 111,60
Việc phá vỡ và đóng cửa trên 110,70 có thể thấy kiểm tra 111,60 và có khả năng cao hơn

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ cân nhắc mua khi giá yếu và sau khi có tín hiệu mua hành động giá, trong khi giá vẫn trên mức hỗ trợ 109,00.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay USDJPY thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

AUDUSD – SPOT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Thiết lập Fakey trước giảm giá nằm ngay dưới vùng kháng cự ngắn hạn 0,7415-0,7470 (khu vực sự kiện)

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự ngắn hạn 0,7415-0,7470

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot AUDUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

NZD/USD – SPOT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot NZD/USD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Tín hiệu Pin Bar tăng giá gần đây đã kích hoạt cao hơn ngay trên $ 70,00. Mô hình Fakey tăng giá gần đây đã kích hoạt cao hơn ở mức $ 68,00. (khu sự kiện)

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ cân nhắc mua khi giá yếu và sau khi có tín hiệu mua hành động giá, trong khi giá vẫn trên vùng hỗ trợ ngắn hạn $ 68,00 – $ 70,00.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 200 – TIỀN MẶT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Inside Bar tăng giá gần đây đã bứt phá cao hơn, sau khi giá được kiểm tra và bật mạnh trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng 7090.

Giá hiện đang ở mức quan trọng là 7400. Việc bứt phá trở lại trên mức này có thể thấy giá kiểm tra lại mức cao cũ tại 7640.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ cân nhắc mua khi giá yếu và sau khi có tín hiệu mua hành động giá, trong khi giá vẫn trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 7090.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 200 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 500 – TIỀN MẶT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Mô hình Inside Bar đã hình thành vào ngày hôm qua. (phạm vi lớn của thanh mẹ làm cho mô hình này khó giao dịch, chúng tôi muốn chờ đợi một đợt giảm trở lại).

Nhiều tín hiệu tăng giá gần đây Inside Bar bứt phá cao hơn ngay trên vùng hỗ trợ 4300 đến 4380.

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ cân nhắc mua khi giá yếu và sau khi có tín hiệu mua của hành động giá, trong khi giá vẫn trên ngưỡng hỗ trợ chính 4300.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 500 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

DAX 30 – TIỀN MẶT

Biểu đồ hàng ngày

Hành động giá:

Thiết lập Fakey giảm giá gần đây đã kích hoạt một động thái giảm xuống từ mức kháng cự ngay dưới 15800. (khu sự kiện nhỏ).

Pin Bar giảm giá gần đây đã kích hoạt một động thái giảm xuống từ ngưỡng kháng cự chính 16000 (mức cao gần đây)

Ý tưởng: Chúng tôi sẽ xem xét bán theo sức mạnh và sau khi có tín hiệu bán hành động giá, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự chính 15800 – 16000.

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch 30 DAX CASH thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Chia sẻ tin này:

XAU/USD khác tại Hồ Chí Minh